mobilemenu

SITE_elterelés-program.jpg

ELTERELÉS PROGRAM

Az elterelésnek három formája van, azt, hogy a jelentkező ügyfél melyikre járhat, klinikai szakpszichológus, illetve pszichiáter szakorvos állapítja meg. Ez a vizsgálat az előzetes állapotfelmérés. Az elterelés formái:

 • Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (MFSZ) – nálunk, az elterelésnek ez a formája működik.
 • Más ellátás – egészségügyi szolgáltatás
 • Függőséget gyógyító kezelés – egészségügyi szolgáltatás

Elterelés megkezdéséhez szükséges dokumentáció

1. Hatósági delegálás irata:

 • Rendőrség által kiállított igazolás, tanúsítvány, vagy gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyv, amely tartalmazza, hogy felajánlották az ügyfél számára az elterelést,
 • vagy Feltételes ügyészi felfüggesztő határozat
 • és vagy Pártfogó felügyelői jegyzőkönyv, melyben hivatkozik az ügyészség elterelésre engedő határozatára.

2. Előzetes állapotfelmérés

Az állapotfelmérés célja, megállapítani, hogy az elterelés mely formáját veheti igénybe az ügyfél. Nálunk a „legenyhébb” elterelő forma működik, a megelőző-felvilágosító szolgáltatás. Ezt alkalmi fogyasztók vehetik igénybe. Az állapotfelmérés Kapócs Imre klinikai szakpszichológus magánrendelésén történik.

Elterelés program célja

 Alternatívát nyújtani a büntető eljárás alá vont személyeknek, hogy a hat hónapos kurzuson való részvétellel kiváltsák a büntetést, amit kábítószer (illegális szer) fogyasztás, birtoklás miatt kiszabnának rájuk.

Elterelés program kerete

Minimum hat hónapig tart, legalább 12 alkalommal, összesen 24 órás foglalkozáson kell részt venni. Általában kétheti rendszerességgel kell részt venni foglalkozáson, de minimum 30 naponként. Alkalmanként 2 órás foglalkozásokat tartunk, az óra 45 perces.

Az elterelés végén, a sikeres befejezésről hivatalos igazolást állítunk ki, mely alkalmas a büntető eljárás megszüntetésére. Amennyiben hat hónap alatt nincs meg a 12 megjelenés vagy a 24 óra, az elterelés meghosszabbodik annyival, amíg ezt az ügyfél teljesíti.

A program során egyéni és csoportos foglalkozások vannak.

 Egyéni foglalkozás a 12 alkalomból minimum 2, az első és az utolsó, ennél több lehet egyéni igények, illetve helyszíni sajátosságok szerint. Előfordul, hogy az ügyfél nem akar csoporton részt venni. Ilyen esetben a kapacitásunk függvényében lehet mind a 12 alkalmat egyénileg teljesíteni. Egyéni foglalkozáson belül lehetőség van pszichológus tanácsadás igénybevételére is. Az egyéni foglalkozásokra külön házirendet írunk elő, amit e foglalkozás megkezdése előtt megbeszélünk és aláírunk. Ez a kapacitás minél jobb kihasználása, a hiányzások elkerülése miatt szükséges.

Csoportos foglalkozás: átlagosan 9-10 alkalommal. A csoportok nyitottak, menet közben be lehet kapcsolódni, mindig vannak először résztvevők és végző ügyfelek a csoporton. Ez színesíti a programot, és erőt ad a kezdőknek. Jellemzően két típusú csoportos foglalkozást tartunk: egészségfejlesztő- drogprevenciós csoportot és szociális készségfejlesztő, valamint társadalmi beilleszkedést segítő csoportot.

Program megszakadása

Ha a kliens egy hónapnál régebben nem jelenik meg, (pontosan 30 napon belül) megszakad az elterelés, ismét az elejétől kell kezdeni. Ilyenkor elvész az addigi megjelenés, előről indul a 6 hónap. Ha a kliens önhibáján kívüli, igazolt okból maradt távol 30 napnál tovább, ebben az esetben nem szakad meg az elterelés, de a 30 napon túli napokkal az elterelés kurzus hat hónapja meghosszabbodik.

Szakmai célok

Programunk egészségfejlesztő szemléletű, fontos számunkra a legális és illegális drogok fogyasztásának megelőzése, a leszokás támogatása. Szermentesség iránti igény felkeltése. Mindezeket önismereti és készségfejlesztő módszerekkel érjük el. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidő eltöltés, a szermentes, sportos, egészséges kikapcsolódások propagálására. Fő célunk a kábítószer problémákkal küzdők segítése.  A hat hónap alatt elérendő cél klienseink kábítószer mentessége, de legalább a szermentesség igényének kialakítása, valamint a szermentesség hosszú távú egészségtudatos vállalása. Mindezen célok közül a kliens tekintetében azok valósítandók meg, melyet az egyén fejlődése megenged, és amelyet a személy készen áll vállalni, illetve az elterelés kezdetén a pszichoszociális egészségi állapota meghatároz. Fontosnak tartjuk a programba érkező kliensek motivációjának felkeltését a változtatás iránt, a szermentesség irányába.

Célunk ezen belül a kliens elterelésbe érkezéskori fizikális és mentális egészségi állapotának javítása, illetve a további egészségromlás megelőzése.

Mindezt a szociális munka holisztikus szemléletével, az egyén problémáit a családjával, munkahelyével, környezetével kölcsönhatásban kezelve. Célunk megelőzni a legális és illegális drogfogyasztást. Dohányzást, alkoholfogyasztást, gyógyszerekkel visszaélést, kábítószer fogyasztást. Elsődleges- és másodlagos prevenció: az eddig még nem használt drogok kipróbálásának és fogyasztásának megelőzése, illetve a drogfogyasztó klienseknél a használat gyakoriságának csökkentése, a rászokás, függővé válás megelőzése.

 

SITE_elterelés-program.jpg

ELTERELÉS PROGRAM

Az elterelésnek három formája van, azt, hogy a jelentkező ügyfél melyikre járhat, klinikai szakpszichológus, illetve pszichiáter szakorvos állapítja meg. Ez a vizsgálat az előzetes állapotfelmérés. Az elterelés formái:

 • Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (MFSZ) – nálunk, az elterelésnek ez a formája működik.
 • Más ellátás – egészségügyi szolgáltatás
 • Függőséget gyógyító kezelés – egészségügyi szolgáltatás

Elterelés megkezdéséhez szükséges dokumentáció

1. Hatósági delegálás irata:

 • Rendőrség által kiállított igazolás, tanúsítvány, vagy gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyv, amely tartalmazza, hogy felajánlották az ügyfél számára az elterelést,
 • vagy Feltételes ügyészi felfüggesztő határozat
 • és vagy Pártfogó felügyelői jegyzőkönyv, melyben hivatkozik az ügyészség elterelésre engedő határozatára.

2. Előzetes állapotfelmérés

Az állapotfelmérés célja, megállapítani, hogy az elterelés mely formáját veheti igénybe az ügyfél. Nálunk a „legenyhébb” elterelő forma működik, a megelőző-felvilágosító szolgáltatás. Ezt alkalmi fogyasztók vehetik igénybe. Az állapotfelmérés Kapócs Imre klinikai szakpszichológus magánrendelésén történik.

Elterelés program célja

 Alternatívát nyújtani a büntető eljárás alá vont személyeknek, hogy a hat hónapos kurzuson való részvétellel kiváltsák a büntetést, amit kábítószer (illegális szer) fogyasztás, birtoklás miatt kiszabnának rájuk.

Elterelés program kerete

Minimum hat hónapig tart, legalább 12 alkalommal, összesen 24 órás foglalkozáson kell részt venni. Általában kétheti rendszerességgel kell részt venni foglalkozáson, de minimum 30 naponként. Alkalmanként 2 órás foglalkozásokat tartunk, az óra 45 perces.

Az elterelés végén, a sikeres befejezésről hivatalos igazolást állítunk ki, mely alkalmas a büntető eljárás megszüntetésére. Amennyiben hat hónap alatt nincs meg a 12 megjelenés vagy a 24 óra, az elterelés meghosszabbodik annyival, amíg ezt az ügyfél teljesíti.

A program során egyéni és csoportos foglalkozások vannak.

 Egyéni foglalkozás a 12 alkalomból minimum 2, az első és az utolsó, ennél több lehet egyéni igények, illetve helyszíni sajátosságok szerint. Előfordul, hogy az ügyfél nem akar csoporton részt venni. Ilyen esetben a kapacitásunk függvényében lehet mind a 12 alkalmat egyénileg teljesíteni. Egyéni foglalkozáson belül lehetőség van pszichológus tanácsadás igénybevételére is. Az egyéni foglalkozásokra külön házirendet írunk elő, amit e foglalkozás megkezdése előtt megbeszélünk és aláírunk. Ez a kapacitás minél jobb kihasználása, a hiányzások elkerülése miatt szükséges.

Csoportos foglalkozás: átlagosan 9-10 alkalommal. A csoportok nyitottak, menet közben be lehet kapcsolódni, mindig vannak először résztvevők és végző ügyfelek a csoporton. Ez színesíti a programot, és erőt ad a kezdőknek. Jellemzően két típusú csoportos foglalkozást tartunk: egészségfejlesztő- drogprevenciós csoportot és szociális készségfejlesztő, valamint társadalmi beilleszkedést segítő csoportot.

Program megszakadása

Ha a kliens egy hónapnál régebben nem jelenik meg, (pontosan 30 napon belül) megszakad az elterelés, ismét az elejétől kell kezdeni. Ilyenkor elvész az addigi megjelenés, előről indul a 6 hónap. Ha a kliens önhibáján kívüli, igazolt okból maradt távol 30 napnál tovább, ebben az esetben nem szakad meg az elterelés, de a 30 napon túli napokkal az elterelés kurzus hat hónapja meghosszabbodik.

Szakmai célok

Programunk egészségfejlesztő szemléletű, fontos számunkra a legális és illegális drogok fogyasztásának megelőzése, a leszokás támogatása. Szermentesség iránti igény felkeltése. Mindezeket önismereti és készségfejlesztő módszerekkel érjük el. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidő eltöltés, a szermentes, sportos, egészséges kikapcsolódások propagálására. Fő célunk a kábítószer problémákkal küzdők segítése.  A hat hónap alatt elérendő cél klienseink kábítószer mentessége, de legalább a szermentesség igényének kialakítása, valamint a szermentesség hosszú távú egészségtudatos vállalása. Mindezen célok közül a kliens tekintetében azok valósítandók meg, melyet az egyén fejlődése megenged, és amelyet a személy készen áll vállalni, illetve az elterelés kezdetén a pszichoszociális egészségi állapota meghatároz. Fontosnak tartjuk a programba érkező kliensek motivációjának felkeltését a változtatás iránt, a szermentesség irányába.

Célunk ezen belül a kliens elterelésbe érkezéskori fizikális és mentális egészségi állapotának javítása, illetve a további egészségromlás megelőzése.

Mindezt a szociális munka holisztikus szemléletével, az egyén problémáit a családjával, munkahelyével, környezetével kölcsönhatásban kezelve. Célunk megelőzni a legális és illegális drogfogyasztást. Dohányzást, alkoholfogyasztást, gyógyszerekkel visszaélést, kábítószer fogyasztást. Elsődleges- és másodlagos prevenció: az eddig még nem használt drogok kipróbálásának és fogyasztásának megelőzése, illetve a drogfogyasztó klienseknél a használat gyakoriságának csökkentése, a rászokás, függővé válás megelőzése.

 


email