mobilemenu

SITE_-jogszabály.jpg

JOGSZABÁLYOK

42/2008. EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A rendelet a Btk.-ban szabályozott elterelés, mint büntethetőséget megszüntető ok részletes szabályait állapítja meg. A büntetőeljárás alá vont személy az elterelést megelőzően előzetes állapotfelmérésen vesz részt, ahol megállapítják, hogy állapotától függően függőséget gyógyító kezelésben, más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatásban részesüljön. Az ellátást, illetve szolgáltatást csak a rendeletben meghatározott szakemberek végezhetik. Időtartama kéthetenként átlagosan két óránál kevesebb nem lehet, ami a hat hónap alatt átlagosan 24 órát jelent. Az ellátás, kezelés végén a kliens részére a rendeletben meghatározott tartalommal kell kiadni az igazolást, mely a büntetőeljárás megszüntetésének feltétele.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. §-a kizárja azon személyek büntetését, akik csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termesztenek, előállítanak, megszereznek vagy tartanak, illetve akik kábítószert fogyasztanak, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetését beismerik, és az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig okirattal igazolják a legalább hat hónapig folyamatos elterelésen (kezelésen) történő részvételt. A büntethetőséget megszüntető ok nem alkalmazható a Btk. 180. § (2) bekezdésében meghatározott kábítószerrel kapcsolatos bűnismétlők esetén.

A kábítószerrel kapcsolatos elterelésre vonatkozó anyagi jogi (Btk.) és eljárásjogi (Be.) szabályok viszonya leegyszerűsítve: 1) az anyagi jog mondja meg, mit kell tennie az elkövetőnek, hogy őt ne büntessék meg, 2) az eljárásjog pedig, hogy a büntetőügyben eljáró szervek erre a magatartásra az eljárás felfüggesztésével milyen esetekben várjanak, és meddig. 

 

SITE_-jogszabály.jpg

JOGSZABÁLYOK

42/2008. EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A rendelet a Btk.-ban szabályozott elterelés, mint büntethetőséget megszüntető ok részletes szabályait állapítja meg. A büntetőeljárás alá vont személy az elterelést megelőzően előzetes állapotfelmérésen vesz részt, ahol megállapítják, hogy állapotától függően függőséget gyógyító kezelésben, más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatásban részesüljön. Az ellátást, illetve szolgáltatást csak a rendeletben meghatározott szakemberek végezhetik. Időtartama kéthetenként átlagosan két óránál kevesebb nem lehet, ami a hat hónap alatt átlagosan 24 órát jelent. Az ellátás, kezelés végén a kliens részére a rendeletben meghatározott tartalommal kell kiadni az igazolást, mely a büntetőeljárás megszüntetésének feltétele.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. §-a kizárja azon személyek büntetését, akik csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termesztenek, előállítanak, megszereznek vagy tartanak, illetve akik kábítószert fogyasztanak, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetését beismerik, és az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig okirattal igazolják a legalább hat hónapig folyamatos elterelésen (kezelésen) történő részvételt. A büntethetőséget megszüntető ok nem alkalmazható a Btk. 180. § (2) bekezdésében meghatározott kábítószerrel kapcsolatos bűnismétlők esetén.

A kábítószerrel kapcsolatos elterelésre vonatkozó anyagi jogi (Btk.) és eljárásjogi (Be.) szabályok viszonya leegyszerűsítve: 1) az anyagi jog mondja meg, mit kell tennie az elkövetőnek, hogy őt ne büntessék meg, 2) az eljárásjog pedig, hogy a büntetőügyben eljáró szervek erre a magatartásra az eljárás felfüggesztésével milyen esetekben várjanak, és meddig. 

 


email